[ Türkçe ] | English
Ulaşım | İletişim | S.S.S.

İlan ve reklam vergisi


Tarih:21.5.2011

 Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. Vergiye tabi ilan ve reklam işinin mükellefe yapılması halinde ilan ve reklam işinin yapılmasından önce MÜKELLEF tarafından ilgili belediyeye verilecek aşağıda örneği bulunan beyanname üzerine tarh ve tahakkuk yapılır. 

 

  İlan ve Reklam Vergisi  Beyannamesi İndirmek İçin TIKLAYINIZ 

   

1.)  1 Temmuz - 31 Temmuz arası

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir.
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde, her türlü ilan ve reklam yapılması veya yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklam vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen ücretler tahakkuk ve tahsil olunur.
 NOT: Ticarethanesine Reklam panosu asan veya söken kişilerin Belediye Başkanlığına beyanname vermek zorunludur. Verilmediği taktirde cezai işlem uygulanır.

 UMUMA AİT YERLER İLE BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN VE İHALE DIŞINDA
İLAN VE REKLAM YAPILMASI AMACIYLA TAHSİS EDİLEN YERLERDEN ALINACAK
İLAN ASMA VE BASIM ÜCRETİ TARİFESİ
1- İLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER
a) Elektrik direkleri,
b) Işıklı bilboard reklam panoları,
c) Belediyenin özel mülkiyetine bulunan ilan asma yerleri,
d) Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri
e) Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler,
f) Özel mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve reklamlar
2- İLAN VE REKLAM YERİ ÜCRETLERİ
A- SABİT İLAN VE REKLAM YERLERİ
1 ) IŞIKSIZ İLAN VE REKLAMLAR

a) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (İşyerleri, dükkanlar vs) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2 si 20.00.-TL.
b) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar, anaarter, tretuar, belediye mülkü arsalar,büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamlarının yıllık m2 sinden 20.00.-TL.
2) IŞIKLI İLAN VE REKLAMLAR
a) Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri, dükkanlar vs) ön yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların yıllık m2 si 30.00-TL.
b) Umuma ait yerlerde (meydan, cadde, bulvar anaarter tretuar, belediye mülkü arsalar, büfeler, bar,yerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların yıllık olarak m2 sinden 20.00-TL.
3) ELEKTRİK DİREKLERİNE ASILACAK İLAN VE REKLAMLAR
a) Işıksız ilan ve reklamlardan yıllık m2 si 20.00.-TL
b) Işıklı ilan ve reklamlardan yıllık m2 si 30.00.-TL
B) GEÇİCİ İLAN VE REKLAM ÜCRETLERİ
1) a- Belediyenin özel mülkiyetlerde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri, dükkanlar vs.) ön yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiş vs) haftalık olarak m2 si 5.00 TL
b- Umuma ait yerlerde (meydan,cadde, bulvar, tretuar anaarter, belediye mülki arsalar, büfeler, yeşil sahalar, kamuya ait arsalar, bariyerler, alt ve üst geçitler) geçici ilan ve reklamların (bez ilan, afiş vs) haftalık olarak m2 sinden 5.00.-TL
2) Bilboard ve benzeri panolar üzerine asılacak yada yapıştırılacak ilan ve reklamların m2 si (günlük) ışıklı 5.00 TL ,ışıksız 2,5 TL
C) Elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemiyle çalışan ilan ve reklamların yıllık
m2 sinden 30.00.-TL
D) Özel mülkiyete konu gayrimenkullerin sağır duvarlarına ve siper duvarlarına (dijital baskı, duvar yazısı) konan ilan ve reklam panolarından
a) Işıksız ilan ve reklamların m2 sinden yıllık 20.00.-TL
b) Işıklı ilan ve reklamların m2 sinden yıllık 30.00.-TL
E) Belediye mülkü dışında ve özel mülk içinde kalan yerlerde Totem ayaklı reklam panolarından,
a) Işıksız ilan ve reklamların m2 sinden yıllık 20.00.-TL
b) Işıklı ilan ve reklamların m2 sinden yıllık
30.00.-TL

 

 

 


 
Hostajans İnternet ve Hosting Hizmetleri