[ Türkçe ] | English
Ulaşım | İletişim | S.S.S.

Ekonomi


Tarih:21.5.2011

 

 

 

İlçenin 40 köyü bulunmakta olup, 3782 aile tarımla geçimini sağlamaktadır. Yüz ölçümü yaklaşık 594 km2 olan ilçede yetişen en önemli tarım ürünleri buğday, mısır, tütün, arpa ve yulaftır. Yıllara göre ekiliş alanı değişmekle birlikte sahil köylerinde ayçiçeği ve şeker pancarı tarımı yapılmaktadır. İlçede ziraati yapılan çeşitli tarım ürünlerinin önemli bir kısmını çiftçiler kendi ihtiyaçları için tüketmekte ve hayvan yemi olarak kullanmaktadır. Ancak ihtiyaç fazlası mısır ürünü yem fabrikalarına satılmaktadır. İki  adet un fabrikası faal olarak çalışmakta ve 12 kişi istihdam etmektedir. Gerek ekonomik açıdan, gerekse sosyal yaşamda çok önemli ve eski bir yeri olan tütün daha çok sahile yakın köylerde üretilmektedir.  1940’lı yıllarda 250-300 bin kilo tütün üretimi yapılmaktaydı. Tütünler demet usulü, mısır kocanı ile bağlanıyordu. 1963 yılında mavi küf denilen tütün hastalığı hem kaliteyi bozdu hem de miktarı düşürdü. ”tütün ağacı küçüktür, ama düşen ölür” denilebilecek kadar olumsuz yönde etkilenmiştir. ( tütün üreticisi)  1980 yılı öncesine kadar, İstanbul ve samsunda bulunan şirketler, gerze tütünü satın alırlar ve Amerika , Rusya, Almanya, Avusturya gibi ülkelere gönderirlerdi. Daha sonraları satış olanakları daraldığından Gerze’den tütün alımı durdurmuşlardır. Tütün aile tarımı şeklinde yapılmaktadır. Yaklaşık 10.000 kişinin geçim kaynağıdır.

 

 
Hostajans İnternet ve Hosting Hizmetleri